Przedszkole nr 11 w Stalowej Woli

Moc artystycznych działań

14 dni temu

W roku szkolnym 2023/2024 grupa „Pszczoły” została objęta innowacją pedagogiczną autorstwa Magdaleny Zawiszy pt. „Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli inspirujemy się sztuką 10 wybitnych artystów”. Jej nadrzędnym celem było rozwijanie wrodzonych możliwości twórczych, uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci w toku obcowania z reprodukcjami dzieł sztuki 10 wybranych artystów. Jednocześnie przedszkolaki, pod kierunkiem nauczycielki, podejmowały różnorodne działania plastyczne inspirowane twórczością malarzy.
W ramach innowacji dzieci przez 10 miesięcy były zaznajamiane z twórczością (kolejno): C. Moneta, V. van Gogha, G. Klimta, P. Mondriana, P. Picasso, S. Dalego, F. Kahlo, J. Pollocka, A. Warhola i Y. Kusamy. Przy okazji poznawały specjalistyczne techniki artystyczne. 
Dzięki innowacji „Pszczoły” odkryły i rozwinęły drzemiące w nich talenty. Nauczyły się rozpoznawać styl i dzieła ww. artystów; przyswoiły także szereg ciekawostek z ich życia, w czym niezwykle pomocna okazała się książka K. Vanevskiej „Kto to puka? Sztuka”. Wytwory dziecięcej pracy (inspirowane dziełami mistrzów) były eksponowane na wystawach.
Warto zaznaczyć, że innowacja ta spotkała się z dużą sympatią przedszkolaków i bardzo pozytywnym odbiorem ze strony rodziców. Dzieci cieszyły się perspektywą poznania nowego twórcy. Miały świadomość uczestniczenia w wyjątkowym projekcie. Z radością eksperymentowały z różnymi technikami plastycznymi. Bez wątpienia był to owocny czas, który pomoże najmłodszym stać się w przyszłości świadomymi odbiorcami sztuki. (MZ)