Przedszkole nr 11 w Stalowej Woli

Małe - wielkie talenty

3 miesiące temu

10 kwietnia w Przedszkolu numer 1 na konkursie wyłaniającym uzdolnionych młodych artystów pod nazwą „Mam talent,” dokonano przeglądu umiejętności twórczych dzieci ze stalowowolskich przedszkoli. 
Celem konkursu było:
- rozwijanie kreatywności przedszkolaków, ich zainteresowań i talentów, rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności, 
- popularyzacja działań artystycznych w przedszkolu,
- promowanie pasji twórczej,
- czerpanie radości i pozytywnych doświadczeń z występów przed publicznością.
Organizatorzy przeglądu talentów zadbali o przyjazną atmosferę i nagrody, uczestnicy konkursu o wysoki poziom i szeroki wachlarz doznań artstycznych. Nasze przedszkole reprezentowała Hiacynta Popek recytując wiersz Jana Brzechwy „Wiosenne porządki.”