Przedszkole nr 11 w Stalowej Woli

Wielkanocne zwyczaje

4 miesiące temu

Jedną z form współpracy  przedszkola  z rodzicami są zajęcia otwarte, które organizowane są w naszej placówce i które  kryją w sobie wiele wartości: pozwalają rodzicom obserwować dziecko i postrzegać je na tle grupy; pokazują, jak wiele dziecko potrafi zrobić i czego się już nauczyło; dają nauczycielowi możliwość ukazania charakteru pracy wychowawczo–dydaktycznej z dziećmi, są bardzo dobrym materiałem do dyskusji z rodzicem na temat sfer działalności dziecka, nad którymi należy popracować.
We wtorek 19 marca, na zajęcia o takim charakterze zostali zaproszeni rodzice dzieci 
z grupy „Plastusie”. Dzieci wierszem powitały przybyłych gości. Następnie rodzice mogli obserwować swoje pociechy podczas udziału w zajęciach o tematyce „Wielkanocne zwyczaje” – zapoznanie z wybranymi zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych. Celem zajęć było: tworzenie warunków do podejmowania  aktywności twórczej, utrwalenie wiadomości dotyczących Świąt Wielkanocnych oraz stworzenie warunków do bezpośredniej obserwacji swojego dziecka na tle grupy rówieśniczej; 
Dzieci zaprezentowały się śpiewając, tańcząc oraz biorąc udział w zabawach ruchowych. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej pt. „Pisanka” razem ze swoją pociechą. Zarówno dla dzieci, jak i rodziców była to doskonała zabawa, a rezultaty wspólnej pracy zostały wyeksponowane. Plastusie chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w zajęcia. Takie spotkania pozwalają na bliższy udział rodziców w edukacji ich dzieci, sprzyjają wzmacnianiu więzi emocjonalnych, a więc zawsze warto w nich uczestniczyć!!!
Serdecznie dziękuję wszystkim obecnym za przybycie i miłą atmosferę.