Przedszkole nr 11 w Stalowej Woli

Konkurs poetycko- plastyczny "W krainie emocji"

rok temu

Grupa "Pszczoły" wzięła udział w konkursie poetycko- plastycznym "W krainie emocji",organizowanym przez Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli. Celem konkursu było rozpoznawanie i nazywanie przeżywanych stanów emocjonalnych, kontrolowanie ich i wyrażanie w sposób akceptowalny społecznie, wzbogacanie słownika dzieci o określenia dotyczące stanów emocjonalnych, rozwijanie wrażliwości i empatii, budowanie systemu wartości. Na potrzeby konkursu metodą "burzy mózgów" wyłoniono pomysły, na bazie których powstał wiersz pt. "Emocji świat". Później dwóch chętnych chłopców (Alek i Kacper) utworzyło ilustrację do wiersza. Wiersz starszaków i powstałe ilustracje  został umieszczony w tomiku wierszy przedszkoli stalowowolskich biorących udział w konkursie. Otrzymaliśmy również dyplom i nagrody rzeczowe dla Alka i Kacpra.