Przedszkole nr 11 w Stalowej Woli

Polityka prywatności

Przedszkole spełnia wszelkie wymogi dotyczące ochrony danych osobowych. Wprowadzono odpowiednie procedury zapewniające ich poufność, dostępność
i integralność.

W Przedszkolu wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, którym aktualnie jest radca prawny Mariusz Marć, z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Zuzmak i Partnerzy. Można się z nim kontaktować albo mailowo albo telefonicznie. Dane do kontaktu są na naszej stronie internetowej i w przekazanych klauzulach informacyjnych.

Wszelkie dane jakie zbiera Przedszkole zbierane są na podstawie prawa. Ustawa o prawie oświatowym nakłada na Przedszkole taki obowiązek.

Dane zbierane przez Przedszkole w zdecydowanej większości są to dane pozwalające na zidentyfikowanie rodziców oraz dzieci tj. imię, nazwisko, adres, itp. Wyjątkiem od tej zasady są dane dotyczące stanu zdrowia dziecka, np. alergie, uczulenia, które Przedszkole ma obowiązek przechowywać w związku z wydawanymi dzieciom posiłkami.

Przedszkole posiadane dane zachowuje w poufności i nikomu ich nie przekazuje, jeżeli nie ma takiego obowiązku. Wyjątkami są tutaj Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych - które obsługuje Przedszkole kadrowo i księgowo, jak również Urzędy Skarbowe, czy też organy oświatowe.

Przedszkole przetwarza również dane Państwa dzieci na podstawie wyrażonej zgody, jednak dane te dotyczą jedynie wizerunku. Przedszkole za Państwa zgodą zamieszcza na swojej stronie internetowej zdjęcia wykonane podczas wydarzeń Przedszkolnych, na których utrwalone są Państwa dzieci. Zgodę taką w każdej chwili można odwołać.

 

 

Dokumenty do pobrania:

1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - informacje

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole11stalowawola/przetwarzanie-danych-osobowych-informacje.pdf

 

2. Informacja dla rodziców

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole11stalowawola/informacja-dla-rodzicow.jpg