Przedszkole nr 11 w Stalowej Woli

Nasze certyfikaty

„Code Week 4 All” - Certyfikat Doskonałości Tygodnia Kodowania
 
DLA GRUPY
 
 
DLA ORGANIZATORA
 
 
 
Certyfikat i dyplom za udział w ogólnopolskim programie nauki programowania "Kodowanie na dywanie"
 
 
 
 
 
 
Certyfikaty potwierdzające udział w Code Week 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasze przedszkole przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Piękna Nasza Polska Cała”,
który był odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.
Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2
im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim
Cele ogólne projektu to:
Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.
 
 
 
 
 
Wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie "Bezpieczne dziecko- bezpieczne przedszkole."
Celem konkursu było wpojenie dzieciom w wieku przedszkolnym nawyków bezpieczeństwa w placówkach przedszkolnych, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, w tym – zwierzętami, elementarnych zasad ruchu drogowego, w kontaktach z osobami obcymi. Konkursowi towarzyszyło studium przedmiotu dla nauczycieli przedszkolnych, obejmujące całokształt problematyki bezpieczeństwa dzieci i przedszkoli, postępowania w warunkach kryzysowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie etc.
 
 
 
Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś.
Celem programu  jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.