To takie proste!
Strona głowna  /  Wizja, koncepcja P11
Wizja, koncepcja P11
 
Przedszkole nr 11 jest instytucją, która wspomaga rodziców w wychowaniu i pełnieniu opieki nad dzieckiem, zaś w przypadku dzieci pięcioletnich- przygotowuje do podjęcia nauki w szkole. Duże znaczenie dla zapewnienia wychowankom optymalnych warunków rozwoju ma stałe podnoszenie jakości pracy przedszkola, poszerzanie oferty edukacyjnej, doskonalenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz podnoszenie estetyki placówki.
 
Wizją naszego przedszkola jest:
 
  • Stworzenie naszym wychowankom, warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości 
  • Kreowanie postawy aktywnej, twórczej, wspieranie działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności 
  • Rozbudzanie zainteresowania dzieci otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym   i społecznym 
  • Rozbudzanie wiary dziecka we własną skuteczność 
  • Pomaganie dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć 
  • Wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych 
  • Umożliwianie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu placówki: imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców 
  • Wspieranie rozwoju, bieżące diagnozowanie osiągnięć dzieci
  • Indywidualizuowanie pracy z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności  i potrzeby 

 

Koncepcja pracy przedszkola w roku szkolnym 2015/2016

 

 MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA NR 11

”Wychowanek naszego przedszkola jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.”

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2016-04-11


Strony www dla przedszkoli